59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Program

Toto je zatím p?edb?žný program kongresu. Termíny budou postupn? up?es?ovány a k jednotlivým akcím budou p?idávány propozice.

 

oh my god I tought that clothes are very cheap in china


Pátek, 24. ?ervence
12:00 – 22:00 Registrace
18:00 Finále ME tým?, 1. kolo
Sobota, 25. ?ervence
9:00 - 24:00 Registrace
9:00 Finále ME tým?, 2. kolo
14:00 Finále ME tým?, 3. kolo
20:00 Slavnostní zahájení, p?edání cen ME tým?
20:00 Start maratonu v bleskovce
Ned?le, 26. ?ervence
9:00 - 10:00 Ov??ení seznamu ú?astník?
11:00 Hlavní turnaj, 1. kolo
19:00 Turnaj rapid, 1. kolo
Pond?lí, 27. ?ervence
9:30 Hlavní turnaj, 2. kolo
16:00 Turnaj rapid, 2. kolo
19:00 Turnaj 13x13, kvalifikace
Úterý, 28. ?ervence
9:30 Hlavní turnaj, 3. kolo
16:00 Turnaj rapid, 3. kolo
19:00 Turnaj 13x13, playoff
19:00 Valná hromada EGF
St?eda, 29. ?ervence
9:30 Turnaj po?íta?ových program?
9:30 Turnaj tým?
?tvrtek, 30. ?ervence
9:30 Hlavní turnaj, 4. kolo
16:00 Turnaj rapid, 4. kolo
16:00 Turnaj pár?, kvalifikace
9:30 - 21:00 Mezinárodní v?decká konference o h?e go
Pátek, 31. ?ervence
9:30 Hlavní turnaj, 5. kolo
16:00 Turnaj rapid, 5. kolo
16:00 Turnaj pár?, playoff
15:00 - 24:00 Registrace nov? p?íchozích
Sobota, 1. srpna
7:00 - 8:30 Registrace nov? p?íchozích
9:00 - 9:30 Ov??ení seznamu ú?astník?
9:30 Mistrovství Evropy - semifinále
10:00 Víkendový turnaj, 1. kolo
14:00 Víkendový turnaj, 2. kolo
17:00 Víkendový turnaj, 3. kolo
Ned?le, 2. srpna
9:30 Mistrovství Evropy - finále
9:30 Víkendový turnaj, 4. kolo
14:00 Víkendový turnaj, 5. kolo
19:00 P?edání cen za první týden
18:00 - 24:00 Registrace nov? p?íchozích
Pond?lí, 3. srpna
8:30 - 9:00 Ov??ení seznamu ú?astník?
9:30 Hlavní turnaj, 6. kolo
16:00 Turnaj rapid, 6. kolo
16:00 D?tský turnaj, 1.-3. kolo
19:00 Turnaj žen
Úterý, 4. srpna
9:30 Hlavní turnaj, 7. kolo
16:00 Turnaj rapid, 7. kolo
16:00 D?tský turnaj, 4.-6. kolo
19:00 Pivní turnaj
St?eda, 5. srpna
9:30 Turnaj rengo
19:00 Turnaj 9x9, kvalifikace
?tvrtek, 6. srpna
9:30 Hlavní turnaj, 8. kolo
16:00 Turnaj rapid, 8. kolo
19:00 Turnaj 9x9, playoff
19:00 Bleskovka, kvalifikace
Pátek, 7. srpna
9:30 Hlavní turnaj, 9. kolo
16:00 Turnaj rapid, 9. kolo
19:00 Bleskovka, playoff
24:00 Konec maratonu v bleskovce
Sobota, 8. srpna
9:30 Hlavní turnaj, 10. kolo
18:00 Vyhlášení vít?z? + p?edání cen 

'im probably walking around with fake jordans rn

Centrum Babylon